شعار سال 97-1
 
  
سه‌شنبه 25 تير 1398   17:52:44
بازديد رسانه‌هاي گروهي از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي‌نژاد - تير 1386
بازديد رسانه‌هاي گروهي از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي‌نژاد - تير 1386
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 1
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 2
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 4
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 3
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 5
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 6
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 7
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 8
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 9
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 10
بازديد از پالايشگاه گاز شهيد هاشمي - 11
بيشتر


مجری سایت : شرکت سیگما