شعار سال 97-1
 
  
جمعه 31 فروردين 1397   17:26:52
مناقصه‌هاي پيمان
لیست مناقصه های پیمان1
جستجو کلمه
کد آگهی
بین المللی
تاریخ
از تا
منتشر کننده
موضوع آگهی ها
وضعیت آگهی

220 رکورد
# کد آگهیمهلت دریافت اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهعنوانمهلت ارسال اسنادشماره آخرین اصلاحیه
10
1397/02/16

انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک (Mini LNG) برای سوخت رسانی به ایستگاه LCNG به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
1397/02/16

20
1396/08/29

فراخوان مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
1396/08/29

30
1396/08/08

تجدید فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
1396/08/08

40
1396/08/07

فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای ( سخت افزار و نرم افزار ) ساختمان های ستادی
1396/08/07

50
1396/07/16

فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
1396/07/16

60
1396/06/28

فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
1396/06/28

70
1396/06/28

فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
1396/06/28

80
1396/06/09

فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران
1396/06/09

90
1396/05/12

فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی
1396/05/12

100
1396/05/04

فراخوان عمومی ( نوبت اول ) پشتیبانی، نگهداشت سامانه مشترکین و سرویس دهی، نگهداشت و پشتیبانی مراکز داده مربوطه
1396/05/04

110
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
1396/04/07

120
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
1396/04/07

130
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
1396/04/07

140
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
1396/04/07

150
1396/03/14

فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
1396/03/14

160
1396/03/14

فراخوان مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
1396/03/14

170
1396/03/14

فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
1396/03/14

180
1396/03/11

فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
1396/03/11

190
1395/10/19

فراخوان تامین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
1395/10/19

200
1395/08/03

تدوین دانش فنی طراحی و ساخت دو نمونه پایلوتی مبدل PFHE و جعبه تبرید(Cold Box) و یک نمونه پایلوت فرایندی منعطف
1395/08/03

12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما