شعار سال 97-1
 
  
شنبه 26 مرداد 1398   21:57:44
مناقصه‌هاي پيمان
لیست مناقصه های پیمان1
جستجو کلمه
کد آگهی
بین المللی
تاریخ
از تا
منتشر کننده
موضوع آگهی ها
وضعیت آگهی

225 رکورد
# کد آگهیمهلت دریافت اسنادتاریخ آخرین اصلاحیهعنوانمهلت ارسال اسنادشماره آخرین اصلاحیه
10
1397/05/31

خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران .
1397/05/31

20
1397/05/28

مدیریت ریسک فراگیر ایمنی در شرکتهای پالایش گاز
1397/05/28

30
1397/05/20

انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک (Mini LNG) برای سوخت رسانی به ایستگاه LCNG به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
1397/05/20

40
1397/05/10

خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران .
1397/05/10

50
1397/04/09

تحلیل، طراحی، پیاده‌سازی، استقرار و پشتیبانی سامانه جامع اطلاعات مکانی شرکت ملی گاز ایران
1397/04/19

60
1397/03/19

انتخاب سرمایه گذار واجد شرایط پروژه احداث اولین واحد تولید گاز طبیعی مایع در مقیاس کوچک (Mini LNG) برای سوخت رسانی به ایستگاه LCNG به روش ساخت، بهره برداری و انتقال (BOT)
1397/03/19

70
1396/08/29

فراخوان مناقصه تامین خدمات خودروهای استیجاری ساختمان های ستادی شرکت ملی گاز ایران
1396/08/29

80
1396/08/08

تجدید فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
1396/08/08

90
1396/08/07

فراخوان مناقصه خدمات پشتیبانی از تجهیزات رایانه ای ( سخت افزار و نرم افزار ) ساختمان های ستادی
1396/08/07

100
1396/07/16

فراخوان مناقصه عمومی کانون ارزیابی مدیران
1396/07/16

110
1396/06/28

فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
1396/06/28

120
1396/06/28

فراخوان مناقصه خدمات نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
1396/06/28

130
1396/06/09

فراخوان مناقصه خدمات حفاظت و حراست از اماکن، تاسیسات و ادارات مرکزی ساختمانهای ستادی شرکت ملی گاز ایران
1396/06/09

140
1396/05/12

فراخوان مناقصه خدمات عمومی و پشتیبانی ساختمان های ستادی
1396/05/12

150
1396/05/04

فراخوان عمومی ( نوبت اول ) پشتیبانی، نگهداشت سامانه مشترکین و سرویس دهی، نگهداشت و پشتیبانی مراکز داده مربوطه
1396/05/04

160
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات تصفیه فاضلاب ساختمان مرکزی
1396/04/07

170
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
1396/04/07

180
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه خدمات ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ساختمان های ستادی
1396/04/07

190
1396/04/07

تجدید فراخوان مناقصه کانون ارزیابی و توسعه مدیران
1396/04/07

200
1396/03/14

فراخوان مناقصه نگهداری از تاسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمانهای ستادی
1396/03/14

12345678910...>>>


مجری سایت : شرکت سیگما