شعار سال 96-1
 
  
يكشنبه 1 بهمن 1396   10:05:31
معاون وزير نفت و مديرعامل
دوشنبه 29/8/1385

 

همکاران گرامی و همچنین تمامی افراد می‌توانند از این طریق نظرات، پیشنهادها، درخواست‌ها و شکایت‌های خود را جهت ارائه به معاون محترم وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ارسال نمایند.

 مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران
 پست الکترونیکی

modiramel@nigc.ir

 تلفن

021  88829179

 نمابر

021  88933449

تاییدیه نمابر 021  84878477-80

 

 


 


مجری سایت : شرکت سیگما