تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
اخبار
موفقیت شرکت گاز استان لرستان در صدور مجدد  و تمدید اعتبار 8 گواهینامه سیستم های مدیریتی
15:38 1398/6/17

موفقیت شرکت گاز استان لرستان در صدور مجدد و تمدید اعتبار 8 گواهینامه سیستم های مدیریتی

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان از موفقیت شرکت در صدور مجدد گواهینامه سیستم های مدیریت انرژی ایزو 5001:2011، مدیریت شکایات مشتریان ایزو 10002:2018 ، مدیریت رضایتمندی مشتریان ایزو 10004:2018 و HSE-MS و همچنین تمدید اعتبار سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015، سیستم های مدیریت محبط زیست ایزو 14001:2015، سیستم 18001:2007 OHSASو ایزو 29001:2010 خبر داد.

کسب تندیس زرین چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت توسط شرکت گاز استان لرستان
16:43 1398/6/10

کسب تندیس زرین چهارمین همایش مسئولیت های اجتماعی صنعت نفت توسط شرکت گاز استان لرستان

در چهارمین همایش مسئولیت اجتماعی که با حضور وزیر محترم نفت، معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران، جمعی از مدیران ارشد وزارت نفت و مدیران شرکت های تابعه برگزار گردید، با اهدای تقدیرنامه و تندیس زرین از شرکت گاز لرستان تقدیر بعمل آمد.

شعله های فروزان