صفحه اصلی > خبرها 


نسخه چاپي

ثبت رکورد عملیاتی با تلاش شبانه روزی در گاز لرستان

به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان لرستان ، عملیاتهای تعمیرات خط تغذیه اصلی شهر کوهدشت و انشعاب گیری جهت گازرسانی به جایگاه CNG