صفحه اصلی > تماس با ما  

شرکت گاز استان لرستان به منظور پاسخگویی به سؤالات مشترکین شماره تلفن هایی را در اختیار عموم مشترکین محترم قرار داده است.مشترکین محترم می توانند ضمن تماس با شماره تلفن های اعلام شده، سؤالات خود را مطرح نمایند. 

سامانه پیامکی 300019406
سامانه انتقادات و شکایات http://91.98.124.170:6543
تلفن گویا 33210010-33210020

آدرس اداره مرکزی : خرم آباد ، میدان 22 بهمن ، بلوار مدیریت

شماره تلفن اداره مرکزی شرکت گاز استان لرستان : 18-33207815-066

تصاویر منتخب