صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


مناقصه شمار 56 - 98
تامين خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني و... نواحي
 ٠٩:٢٢ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شمار 54 - 98
تامين اجراي10000متر شبكه و1500انشعاب پراكنده شهرستان خرم آباد را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي )
 ٠٩:١٦ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شمار 53 - 98
بازسازي خط تغذيه آسيب ديده از سيل شهرستان پلدختر را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي )
 ٠٩:١٣ - 1398/11/30 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شمار 55 - 98
تامين خدمات نگهداري،تعميرات،امدادرساني،گازباني،كنتور خواني نواحی 1
 ٠٩:١٨ - 1398/11/28 - نظرات : ٠متن کامل >>
مناقصه شمار 52 - 98
اجراي 5500متر شبكه و1000انشعاب پراكنده شهرستان دورود(شهري و روستايي) شركت گاز استان لرستان
 ٠٨:٣٠ - 1398/11/19 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب