صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


مناقصه شمار 47 - 98
تكميل پروژه گازرساني به روستاهاي محور حسن آباد –قاضي خاني از توابع شهرستان دلفان
 ١٠:١٣ - 1398/10/26 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني
مناقصه شمار 36 - 98
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان دوره چگني استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٦:٤٧ - 1398/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
شبكه گازرساني به روستاهاي محور زيودار شهرستان پلدختر
مناقصه شمار 35 - 98
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي شبكه گازرساني به روستاهاي محور زيودار شهرستان پلدختر استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٦:٣١ - 1398/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد
مناقصه شمار 34 - 98
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٣:٠١ - 1398/07/14 - نظرات : ٠متن کامل >>
بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان خرم آباد ناحيه 2
بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان خرم آباد ناحيه 2
شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي بازسازي و مقاوم سازي نقاط آسيب ديده سيل شهرستان خرم آباد ناحيه 2 استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٠:١٩ - 1398/07/10 - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 صفحه بعدی >>

تصاویر منتخب