صفحه اصلی > خبرها > آرشیو مناقصه و مزایده های فعال 


نسخه چاپي

خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد

مناقصه شمار 34 - 98

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای اقتصادي خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد .

شركت گاز استان لرستان ( مناقصه گزار ) در نظر دارد در راستای اجراي مصوبه شورای  اقتصادي  خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد  استان لرستان به صورت (PC) از محل جزء يكم بند "ق" تبصره 2قانون بودجه سال 1393 كل كشور را از طريق مناقصه عمومي (یک مرحله اي ) به پيمانكار واجد صلاحيت واگذار نمايد . لذا از كليه پيمانكاران واجد صلاحيتي كه تمايل به شركت در اين مناقصه را دارند ، دعوت مي گردد به منظور دريافت اسناد مناقصه از تاريخ 14/07/98  لغايت 24/07/98به پايگاه ملي اطلاع رساني مناقصات كشور به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نموده و پس از دريافت اسناد مناقصه پيشنهادات تكميل شده خود را پس از ثبت در دبيرخانه حداكثر تا ساعت 14 مورخ 04/08/98   به  دفتر رئيس امور قراردادهاي اين شركت تسليم نموده و رسيد دريافت نمايند.

تذکر: اسناد ارزیابی کیفی همزمان با سایر اسناد تحویل داده میشود و پاکات مناقصه گرانی که حداقل امتیاز ارزیابی را از کمیته فنی و بازرگانی اخذ نمایند بازگشایی خواهد شد

ضمناً زمان بازگشائي پيشنهادات ساعت 9:00 صبح مورخ 14/08/98  مي باشد.

1-       عنوان و مشخصات كلي پروژه :  خط تغذيه و شبكه توزيع گاز روستاهاي بازآباد،پرتپيل،پسيل،چنار،چشمه پريان و بيشه شهرستان خرم آباد

2-       مدت پيمان : 370روز 

3-     مبلغ برآورد هزينه كارحدود: 37.054.460.795   ريال  

4-     پروژه فاقد پيش پرداخت مي باشد .

5-     نوع و مبلغ تضمين شركت در فرآیند ارجاع کار : حداقل 1.900.000.000ريال بصورت يكي از تضمين هاي زير

الف- ضمانت نامه بانكي

ب- واريزي وجه نقد به حساب 4001131406379309 بنام تمركز وجوه سپرده شركت گاز استان لرستان

6-     محل تحويل و گشايش پيشنهادات : خرم آباد- ميدان 22 بهمن- بلوار مديريت- شركت گاز استان لرستان- امور قراردادها ، تلفكس : 33200683-066

7-     پايه و رشته مورد نياز : حداقل پايه 5  تاسيسات و تجهيزات  

8-     محل تامين اعتبار : منابع داخلي

9-     مدت اعتبار پيشنهادها : سه ماه مي باشد و اين مدت حداكثر براي يك بار قابل تمديد مي باشد.

10- شرايط شركت كننده در فراخوان :

 • داشتن شخصيت حقوقي
 • تجربه كافي مرتبط
 • توانائي تهيه و تسليم ضمانت نامه
 • توانائي رعايت استانداردهاي شركت ملي گاز
 • داشتن امكانات و نيروي متخصص به اندازه كافي
 • رتبه بندي مرتبط با رعايت ظرفيت مجاز كاري
 • داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و صورتهای مالی حسابرسی شده
 • بازگشايي پاكات منوط به كسب حداقل امتياز از كميته فني / بازرگاني طبق اسناد ارزيابي مي باشد.

11- داشتن كد شناسه ملي اشخاص حقوقي و ايران كد

12- آگهي مذكور در پايگاه ملي مناقصات كشور به آدرس : http://iets.mporg.ir نيز درج گرديده است.

روابط عمومي شركت گاز استان لرستان

 

 • تاریخ درج خبر :
 • 1398/07/14 - ١٣:٠١
 • تاریخ بروز رسانی خبر :
 • تعداد بازدید خبر :
 • 564

خروج
تصاویر منتخب