صفحه اصلی > معرفی شرکت > واحدهای مستقل ستادی 

آدرس ساختمان مرکزی : خرم آباد - میدان 22 بهمن - بلوار مدیریت شماره تماس : 18-33207815-066

آدرس ساختمان شماره 2 : خرم آباد - بلوار 60 متری - نرسیده به هزار دستگاه شماره تماس 13-33207812-066

آدرس ساختمان انبار : خرم آباد - بعد از پل ماسور - جاده روستایی دارایی - روبروی ماشین سازی لرستان - شماره تماس 1-33111530-066

 

آدرس و شماره تماس روئسای ستادی شرکت گاز لرستان
رديف واحد(شرح وظایف) حوزه رئيس تلفن داخلی محل استقرار
1 دفتر مديرعامل رياست كيانوش عزيزي 1301 ساختمان مركزي 
2 حراست رياست حميدرضا جمشيدي 1405 ساختمان مركزي 
3 برنامه ريزي رياست ليلا پيله وري 1101 ساختمان مركزي 
4 اندازه گيري رياست ملك محمد منصوري 1310 ساختمان مركزي 
5 HSE رياست علي فولادي پور 1218 ساختمان مركزي 
6 قراردادها رياست حسين سپهوند 1201 ساختمان مركزي 
7 بازرسي فني رياست يونس كرمي 2230 ساختمان ستاد 2 
8 روبط عمومي رياست علي علم 1222 ساختمان مركزي 
9 پژوهش رياست محمدرضا پورشفيع 1285 ساختمان مركزي 
10 امور حقوقي رياست يونس فلاح 2020 ساختمان ستاد 2 
11 حمل و نقل بهره برداري حميدرضا فياضي 2220 ساختمان ستاد 2 
12 معاونت بهره برداري بهره برداري علي گيتي فر 1320 ساختمان مركزي 
13 خدمات فروش عمده بهره برداري اصغر صبوري 1307 ساختمان مركزي 
14 رئيس بهره برداري شهرستانها بهره برداري علي ترك زبان 1323 ساختمان مركزي 
15 انبار كالا مالي و پشتيباني بهرام طاهرپور - ساختمان انبار 
16 فناوري اطلاعات و ارتباطات مالي و پشتيباني مجيد مومني زاده 1120 ساختمان مركزي 
17 امور اداري مالي و پشتيباني مراد يارولي پور 1214 ساختمان مركزي 
18 معاونت مالي و پشتباني مالي و پشتيباني حسين بابايي نژاد 1303 ساختمان مركزي 
19 مالي مالي و پشتيباني حجت اله زند لشني 1424 ساختمان مركزي 
20 معاونت مهندسي و اجرا مهندسي و اجرا سيد محسن انوري 2100 ساختمان ستاد 2 
21 فني و مهندسي مهندسي و اجرا محسن كوگاني 2200 ساختمان ستاد 2 
22 اجراي طرح ها مهندسي و اجرا اصغر كرميان 2130 ساختمان ستاد 2 
23 گاز رساني به صنايع مهندسي و اجرا محمد نجفي 2030 ساختمان ستاد 2 

تصاویر منتخب